Hopp til hovedinnhold Hopp til Søk Hopp til Sidebar
De ansatte går hardt ut mot H&M fordi de ikke setter opp pleksiglass i forbindelse med korona
Foto: Illustration by Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

H&M-ansatte føler seg utrygge på jobb. Ledelsen ønsker ikke å sette opp pleksiglass

– Folk har grått, vært frustrerte og sinte fordi de er bekymret.

Denne uken fikk mange butikker lov til å åpne dørene igjen etter en ny lockdown. Unntaket er kjøpesentre og varehus som fortsatt må holde stengt. De butikkene som nå får åpne gjør det med strenge smittevernstiltak. Butikker og kjøpesentre skal altså drives smittevernfaglig forsvarlig.

Det innebærer blant annet å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, å utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold og å sikre at rutinene blir overholdt.

Nå varsler ansatte i H&M-butikker i Oslo at de ikke føler seg trygge seg på jobb etter at ledelsen har sagt nei til å sette opp pleksiglass.

Til Melk & Honning forteller en kilde i H&M at flere av de ansatte skal ha bedt om å få satt opp pleksiglass som et tiltak for å hindre smitte, men dette er noe ledelsen ikke skal ha ønsket.

Melk & Honning kjenner til identiteten til kilden som vil være anonym.

– Det har vært en krig om dette med ledelsen i butikk hvor folk har grått, vært frustrert og sinte fordi de er bekymret for å være på jobb.

– Vi har gjort alt vi kan for å få det til å skje. Vi føler oss utrygge på jobb.

I Helsedirektoratets råd til dagligvarehandel er det ikke krav om pleksiglass. Det heter i stedet at «butikker og kjøpesentre skal drives smittevernfaglig forsvarlig». Her forutsettes det blant annet at det skal kunne holdes minst én meters avstand mellom både kunder og ansatte. Det er butikkeiers ansvar å tilrettelegge for tilstrekkelig avstand, både i og utenfor butikklokalet. Avstand kan for eksempel markeres med tape på gulvet. Virksomheten kan også «vurdere å bruke faste eller fleksible skillevegger mellom ansatte og/eller kunder, samt ommøblere lokalet om nødvendig». I spesifisering av smitteverntiltak for detaljhandel i Oslo kommune heter det at man ved kø ved disk eller kasse kan vurdere ulike tiltak som for eksempel pleksiglass «for å skille ansatte og kunder».

– Man vet jo aldri helt om kundene er friske, eller hvem de har vært i kontakt med. Spesielt de som kommer drassende med en koffert, sier hen.

Ifølge kilden har butikkledelsen kommet med flere ulike unnskyldninger for ikke å sette opp pleksiglass.

– Vi har fått høre grunner som «hvis denne butikken har pleksiglass så må alle butikkene ha det», «det finnes forskjellige pleksiglasstyper og smitten kan trenge gjennom» og også sikkerheten med at det henger fra taket. 

– Vi har også hørt om en butikk som hang opp pleksiglass for sin egen sikkerhet, der hovedkontoret ba dem ta det ned.

– Vi har følt at våre egne ledere i butikk ikke tør å si i fra til sine ledere igjen, altså de på hovedkontoret til H&M.

Melk & Honning har fått se et skriv til de ansatte fra sikkerhetsavdelingen i H&M. Her er det listet opp en rekke tiltak i forhold til håndteringen av blant annet hånddesinfeksjon og pleksiglass som skal gjelde for alle butikkene.

Her går det frem at H&M har valgt å ikke installere pleksiglass. De skriver at «det er andre tiltak som viser seg å være mer effektive mot Covid-19».

Her nevnes munnbind og avstand som tiltak som har «større effekt».

I skrivet står det også at dersom pleksiglass skal installeres og få ønsket effekt i H&M sine butikker må det være som «en boks rundt den ansatte», noe «som ikke fungerer godt i våre kasser».

H&M-ansatte i Oslo føler seg utrygge på jobb. Butikken som er avbildet har ikke nødvendigvis noe med saken å gjøre. Foto: H&M

I skrivet hevdes det også at myndighetene ikke har pleksiglass med i sine anbefalte tiltak «da det mangler forskning som viser at dette beskytte på en god måte slik det blir satt opp i dag».

De ansatte oppfordres til å benytte avstandsmerker i kassene og ved prøverommene. Dette i tillegg til å bruke munnbind og holde avstand.

– Skrivet kom etter en ganske turbulent tid i butikkene, hvor ansatte nærmest hadde gjort litt opprør fordi vi ikke føler oss trygge. Her blir det fast bestemt at det ikke kommer pleksiglass. Det var som at: «Nå er det nok, her har dere det svart på hvitt og sånn er det bare».

De ansatte skal i en periode ha fått beskjed om ikke å be kundene ta på seg munnbind dersom de manglet dette. Dette for å unngå krangel og opprettholde god kundeservice.

– «Vi skal ikke leke koronapoliti», sa de. Det har i ettertid bedret seg fordi mange satte spørsmålstegn ved dette. Men det tok lang tid.

– Nå har vi endelig fått lov til å si ifra, og ansatte kan si i fra til kunder som kommer for nærme eller som ikke følger gjeldende smittevernregler.

I de spesifiserte smitteverntiltakene for detaljhandel i Oslo er et av tiltakene under punktet «Avstand» å «oppfordre kunder til bruk av munnbind».

Det er den enkelte virksomhet som selv er ansvarlig for at smitteverntiltakene som beskrives i dette tillegg blir gjennomført.

Videre i tillegget heter det: «Gi raskt og vennlig beskjed til kunder som ikke overholder anbefalingene om avstand». Dersom kunder ikke hører på de ansattes anmodninger om å holde avstand «kan kunden bes om å forlate lokalet».

– Jeg vil ikke si at vi har tilstrekkelig med smittevern i butikk. Vi har teip på gulvet ved kasseområdet, små skilt rundt i butikk og antibac. Hadde vi hatt pleksiglass gir et inntrykk til kunden om at her må vi holde avstand og være forsiktige. Vi jobber med mennesker, og vet aldri hva noen kan finne på. Det er psykisk utmattende å måtte si til hver 5. kunde: «Hei, hold avstand».

Kilden forteller at mange har vært sykemeldt grunnet press på jobb, diskusjoner og kunder som ikke tar hensyn til smittevernregler.

– Vi må hele tiden passe på egen helse. Det er også flere på jobb som er i risikogruppen. Dise føler seg verken hørt eller trygge på jobb.

– All diskusjon om pleksiglass i butikken har skapt stor splid mellom lederne og oss ansatte, siden vi ikke føler oss hørt og heller velger å holde ting mellom oss isteden for å ta det med noen på lederteamet. Det vil skape et større tillitsproblem mellom ansatte og ledere senere.

H&M: – Ydmyke for våre medarbeideres tilbakemelding

Thea Kjendlie, pressetalsperson for H&M-gruppen, forteller til Melk & Honning at helsen og sikkerheten til deres medarbeidere og kunder er deres viktigste prioritet.

– Vi følger alle retningslinjer fra lokale og nasjonale myndigheter. Det stemmer at det har blitt ytret et ønske om plexiglass fra noen av våre medarbeidere, og vi har derfor selvsagt tatt en grundig vurdering på dette internt.

– Vi har innført en rekke tiltak i våre butikker, som håndsprit, munnbind, tilpasset vasking, avstandsmerking på gulv, samt god informasjon om å holde avstand på skilt og over høyttaler i butikk. Vi fører også kontroll med antall kunder i butikk, for å sikre tilstrekkelig avstand i henhold til retningslinjene. Vi vurderer derfor at vi per i dag har innført gode og tilstrekkelige tiltak. Som nevnt følger vi alle retningslinjer fra myndighetene, og vi overvåker også situasjonen tett. Samtidig, vi er selvsagt ydmyke for våre medarbeideres tilbakemelding og vil alltid vurdere disse.

Thea Kjendlie. Pressetalsperson for H&M-gruppen. Foto: H&M

– Kan dessverre ikke eliminere følelsen av usikkerhet

Hva tenker dere om at ansatte sier at de føler seg utrygge på jobb?

– Det er trist å høre at noen føler seg utrygge på jobb, og vi har forståelse for situasjonen. Helsen og sikkerheten til våre ansatte er vår første prioritet, og dette har også ligget til grunn når vi tok den konkrete avgjørelsen om plexiglass. Arbeidstilsynet har også vært på besøk i flere av våre butikker, og de er fornøyde med våre innførte tiltak og vår risikovurdering.

– I våre butikker jobber våre ansatte i rotasjon mellom ulike arbeidsoppgaver, som vareplassering, prøverom, utpakking av varer, rydding på butikkgulv, kundeservice og kasse. Det er derfor ikke samme arbeidssituasjon som hvis du for eksempel mere fast bak i en disk. Derfor har vi vurdert at munnbind som en god løsning, og vi sørger for munnbind til alle våre medarbeidere i alle kommuner med påbud. Utover disse områdene, oppfordrer vi alle som ønsker til å bruke munnbind. 

– Når situasjonen er som den er kan vi dessverre ikke eliminere følelse av usikkerhet. Ut i fra vår vurdering har vi innført de beste tiltakene for å gjøre det så sikkert som mulig, og vi følger som sagt alle retningslinjer fra myndighetene. Vi oppfordrer alle som har bekymringer til å snakke med sin nærmeste leder, for vi har respekt for denne opplevelsen.

– Det å bruke munnbind er et personlig ansvar hver enkelt av oss har

– Hva tenker dere om at ansatte ble bedt om å ikke be kunder ta på seg munnbind?

– Dette er ikke riktig, og vi beklager på det sterkeste hvis noen sitter igjen med dette inntrykket. Vi har tydelig kommunikasjon i butikk, og over høyttaler som minner av bruken av munnbind i butikk. I vår veiledning for kundeservice under COVID-19 er det tydelig at våre medarbeidere vennlig skal spørre/oppfordre kunden om å bruke munnbind, hvis de ikke allerede har det på. Derimot har vi sagt at hvis det oppstår en situasjon hvor kunden ikke tar på seg munnbind etter vennlig påminnelse, så er det ikke våre medarbeidere sin oppgave å gå inn i en konfrontasjon. Det å bruke munnbind er et personlig ansvar hver enkelt av oss har.

Kjendlie forteller at de kjenner til episoden der en butikk selv satt opp pleksiglass for sin egen sikkerhet.

– Ja, vi har kjennskap til denne hendelsen og det er leit å høre denne beskrivelsen av situasjonen. Vi har en egen sikkerhetsavdeling som har ansvaret for sikkerheten i våre butikker. De tar faglige vurderinger når det kommer til installasjoner, tekniske løsninger og så videre i alle våre butikker, og det er også gjort i dette tilfellet.

Les også: Dette er H&M sin nye gjestedesigner

Siste saker

Mest lest nå
Les mer