Hopp til hovedinnhold Hopp til Søk Hopp til Sidebar
retusjert reklame må merkes over hele landet
Her fra et stunt der retusjert reklame i byrommet er merket med en advarsel.

Nå må retusjert reklame merkes i hele landet

– En stor og viktig seier.

Tidligere i år skrev Melk & Honning om at Oslo kommune forbyr retusjert reklame. Nå må retusjert reklame merkes i hele landet.

Det er stortingsrepresentanter fra flere av ungdomspartiene med Freddy Øvstegård (SV) i spissen som tidligere denne måneden fremmet et representantforslag om kroppspress og reklameindustrien for familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Ønsker nasjonal handlingsplan

I forslaget peker stortingsrepresentantene blant annet på behovet for en nasjonal handlingsplan mot kroppspress som inkluderer en vurdering av barn og unges sårbarhet for reklamepåvirkning, gjennomgang av markedsføringslovens vern av barn og unge, felles retningslinjer for kommersielle aktører i sosiale medier og tiltak som regulerer reklame- og mediebransjen, merking av retusjert reklame, strengere retningslinjer for reklame som retter seg spesielt mot barn og unge, forbud mot kommersiell markedsføring av kosmetisk kirurgi samt tiltak for å begrense reklame i det offentlig rom.

Tirsdag var fristen for komiteen å komme med en innstilling til forslaget som fikk flertall for påbud om merking av reklame som gjennom retusjering endrer kroppsfasongen til modeller samt for å endre markedsføringsloven for å motvirke kroppspress mot barn og unge. Stortinget ber også regjeringen om å vurdere en innstramming av kommersiell markedsføring av kosmetisk kirurgi samt et forsterket tilsyn av reklame som viser et urealistisk eller usunt skjønnhetsideal og som bidrar til kroppspress rettet mot barn og unge. Det vedtas i Stortinget 6.juni. Det er fortsatt usikkert når påbudet trer i kraft.

Representantforslaget har bakgrunn blant annet i «Prosjekt Perfekt»  – ungdomsorganisasjonen Press’ rapport om kroppspress som ble publisert tidligere i år. Blant nesten 2000 ungdommer i hele Norge svarte 43 prosent at de er enig i at de kjenner på kroppspress i sin egen hverdag. Mange oppga også at de er misfornøyd med egen kropp og trener for å endre utseende. 68 prosent av jentene og 52 prosent av guttene sa at de ønsker å endre noe med sitt eget utseende.

– På tide

Mina Vinje i Press jubler for påbud om merking av retusjert reklame

Mina Vinje i Press. Foto: Carl-Frederic Salicath

Til Melk & Honning forteller Mina Vinje, politisk nestleder i Press, som sammen med representanter fra ungdomspartiene hadde møtt opp foran Stortinget for å avvente innstillingen tirsdag, at de er fornøyd med utfallet så langt, men målet er en nasjonal handlingsplan mot kroppspress

– Det er kjempebra og en stor og viktig seier. Dette er noe vi har kjempet for lenge. Innstillingen viser at politikerne tar kroppspress på alvor. Det er jo en bevist sammenheng mellom retusjert reklame og dårlig psykisk helse blant barn og unge, så det er på tide at retusjert reklame merkes. Det er ingen som skal tjene penger på at barn og unge får dårlig selvtilitt og dårlig psykisk helse, sier hun.

– Forslaget er jo i stor grad basert på rapporten vår fra tidligere i år, og mange av tiltakene som foreslås finnes også her. Vår hovedanbefalingen er en nasjonal handlingsplan mot kroppspress, men vi er glad for at det blir tatt tak i – og at det på sikt kanskje kan bli en del av en opptrappingsplan.

Viktig signal

Vinje tror Oslo kommunes forbud mot retusjert reklame på kommunal eiendom sendte et viktig signal til de nasjonale politikerne.

– Det er mye som skjer i de store byene og i kommunene – også Stavanger har nylig vedtatt et forbud mot retusjert reklame. Det er flott at kommunene tar ansvar, men det er veldig viktig at Stortinget nå vedtar nasjonale retningslinjer som gjelder alle kommuner i hele Norge, sier hun

Hva tenker du er motebransjens rolle når det kommer til kroppspress og retusjert reklame?

– Det er viktig å huske på at man har et ansvar. Vi peker gjerne på medie- og reklamebransjen som ofte fremmer et ensidig ideal med utdaterte kjønnsroller og undøvendig seksualisering. Vi vil ha mer mangfold, og det bør også moteindustrien ta til seg.

Åpningsbilde: Ungdom mot retusjert reklame

Siste saker

Mest lest nå
Les mer