vixen influencer award

Dette er de nye influencer-retningslinjene

– Tviler på at alle vil følge reglene dersom det ikke blir konsekvenser om man bryter de.

Torsdag ble det kjent at influencerne får nye etiske retningslinjer mot kroppspress. Det er Medietilsynet og Forbrukertilsynet som har utarbeidet skissene til de nye etiske retningslinjene.

Dette er resultatet:

• Ikke markedsføre eller promotere kosmetiske inngrep eller injeksjoner som har til hensikt å gi en varig eller langvarig endring av utseende, for eksempel silikon og fillers.

• Ikke markedsføre eller promotere kosttilskudd og tilsvarende produkter som er ment å gi vektreduksjon, større muskler eller på annen måte fremme et bestemt kroppsideal.

• Ikke bidra til å spre uriktige eller udokumenterte påstander om kropp og helse. Spesifikke anbefalinger skal overlates til fagfolk.

• Merke eller gjøre oppmerksom på manipulerte bilder som skaper et falskt inntrykk av kroppsfasong og/eller utseende.

Elisabeth Lier Haugseth, direktør ved Forbrukertilsynet, forteller til Melk & Honning at de etiske retningslinjene er ment for å gi påvirkerne, annonsørene og nettverkene muligheten til å selv kunne begrense omfanget av innlegg som kan føre til uønsket kroppspress.

Fikk du med deg: Nå forbyr Oslo retusjert reklame

– Vi mener det er på sin plass at aktørene er bevisst på at de har stor påvirkning på unge følgere, forteller Lier Haugseth og fortsetter:

Elisabeth Lier Haugseth, direktør ved Forbrukertilsynet.
Elisabeth Lier Haugseth, direktør ved Forbrukertilsynet.

– Det er bransjen selv som nå skal komme frem til hvordan retningslinjene skal håndheves, og hva konsekvensene ved brudd blir. Flere aktører, både påvirkere, nettverk og annonsører har gitt uttrykk for at de ønsker slike retningslinjer.

Lier Haugseth har troen på at de nye etiske retningslinjene vil bli fulgt. Hun avslutter med å understreke at det er viktig at de blir gjort kjent og brukes aktivt.

Leder for Press, Mina Vinje, mener det er bra at det raskt har kommet en skisse med etiske retningslinjer mot

Mina Vinje
Leder ved Press, Mina Vinje.

kroppspress. Hun mener det er avgjørende at retningslinjene ikke bare gjelder for influencere, men også for plattformene og annonsørene. At alle vil klare å følge retningslinjene er hun derimot mer usikker på.

– Jeg tviler på at alle vil klare å følge reglene dersom det ikke blir konsekvenser om man bryter dem. 

– Influencerne har stor påvirkningskraft, og jeg tror retningslinjer for mange kan være en påminnelse om akkurat dette og en god veileder, sier hun til Melk & Honning.

Vinje forteller at hun ser på dette som første steg på veien, og mener at det bør legges godt til rette for at det blir konsekvenser dersom man bryter retningslinjene. Hun foreslår at det blir opprettet et faglig utvalg som kan administrere og håndheve disse retingslinjene.

Hun mener neste steg bør være at deler av retningslinjene etter hvert kan jobbes med for at det skal bli en del av lovverket, og dermed også bli lettere å håndheve.

– En av retningslinjene handler om kosmetiske inngrep, og i vår vedtok Stortinget at regjeringen skal utrede innstramming i regulering av kommersiell markedsføring av kosmetiske inngrep.

– Det er bra det blir retningslinjer nå, men jeg håper at det etter hvert vil bli en innstramming i lovverket, og at det blir satt av ressurser til at dette også kan håndheves skikkelig. Etiske retningslinjer er en god start for å prøve å minske kroppspresset blant unge, men jeg er litt skeptisk til at de faktisk vil bli fulgt.

Hovedbilde: Vixen Influencer Award

Les også: Retusjeringsdebatten: Hva mener bransjens insidere?