Hopp til hovedinnhold Hopp til Søk Hopp til Sidebar
Hvorfor ble Oslo Fashion Week droppet? Foto: Oslo Fashion Week 2010

Hva skjedde egentlig med Oslo Fashion Week?

–Moteuka ble sterkt motarbeidet.

Danskene opplever økende internasjonal suksess med sin Copenhagen Fashion Week. Moteuka i Stockholm har også gjort comeback. Her hjemme har moteuka de siste årene vært preget av relativt stor variasjon når det kommer til innhold – og Oslo Fashion Week-navnet tok vi farvel med i 2014.

Det var Oslo Runway som tok over moteuke-stafettpinnen. Etter syv sesonger ble også dette avlyst – brått og like før den planlagte sesongen i starten av 2019.

Da sommeren kom, ble Oslo Fushion lansert som en utvidelse av moteuka i samarbeid med Collective Oslo Fashion Art Festival. Det var et nytt initiativ for å redefinere de tradisjonelle mote- og kunstmessene. Det ble likevel meldt om et comeback for Oslo Runway i 2020, men koronapandemien gjorde sitt for å komplisere dette.

Hva er status for den norske moteuka? Hvorfor har det blitt som det har blitt og hva skjer nå?

-Det er positivt at noen prøver å videreføre det Oslo Fashion Week startet opp i 2004, og gjennomførte i ti år, mener Pål Vasbotten om dagens situasjon. Det var han som startet og drev OFW.

Derimot synes han at dagens satsing er mer innsnevret. Det er negativt.

-Moteuka er blitt mer bransjerelatert, og mindre forbrukerrettet.

-Et av målene med OFW var å markedsføre norsk klesdesign og designere, og skape en aksept for at norsk er godt nok. Det ble gjort i et miljø og en tid der spesielt danske og svenske aktører var dominerende, forklarer Vasbotten til Melk & Honning.

Vasbotten forteller at det i hans tid var utfordrende å få til gode samarbeid rundt moteuka. Oslo Fashion Week skal ha møtt motstand fra innad i bransjen. Han forteller blant annet om aktører som var misfornøyde med at moteuken genererte mye medieoppmerksomhet. Det fantes også designere som ønsket å begrense hvem som fikk vise på OFW for at ikke deres egen merkevare skulle kunne bli utvannet.

-Gjennom hele tiårsperioden var det åpent at dette skulle være et samarbeidsprosjekt og at flere eiere eller at en fellesorganisasjon kunne ta over. Men i stedet for å betale for den investeringen som var gjort, fant man ut at det var bedre å konkurrere, sier han.

Iben skal ifølge gründer Anh-Marthe Storheil kommunisere selvfølelse
Anh-Marthe Storheil etter Iben SS19-visningen under Oslo Runway i 2018. (Foto: Joe Harper)

Han forteller også at det etterhvert ble tydelig at datidens Norwegian Fashion Institute, dagens moteklynge Norwegian Fashion Hub, ønsket at et motearrangement av denne typen burde foregå i regi av dem selv. OFW skal ha strukket ut en hånd, uten resultater.

-Hvis man hadde fått til et samarbeid den gang, så kunne man hatt en organisasjon som i utgangspunktet hadde 5 millioner i omsetning til å doble denne omsetningen på kort tid.

Ifølge Vasbotten, var det nettopp mangel på samarbeid som førte til at Oslo Fashion Week takket for seg etter ti år.

-Det ble avsluttet fordi jeg personlig ikke hadde gitt meg selv mer enn 10 år på å ofre døgnet rundt for denne misjonen som OFW hadde satt seg fore å gjennomføre. Avslutningen ble også et meget lett valg da organisasjon og arrangement ble sterkt motarbeidet, forteller han.

I dag skulle han helst sett at moteuka fortsatte samarbeidet OFW etablerte på nordisk nivå. Blant annet var OFW bidragsyter til den danske moteukens satsning på Fashion Summit med konseptet NICE, som nå er en global konferanse.

Sammen med CPHFW tok de også initiativ til en Nordic Fashion Organization. I tillegg til ulike nasjonale bransje-tiltak som PR-avdeling, forum og forening.

-Vi tok mange initiativ, der noen er tatt videre, mens annet er ikke prioritert.

Under årets CPHFW i København ble det derimot annonsert et nytt partnerskap mellom norsk og dansk moteindustri. Nå skal de gå sammen for å framskynde bærekraftsarbeidet.

Fra Tom Woods visning under Oslo Runway SS18. Foto: Indigital Images / Oslo Runway

-Har Oslo det samme potensialet som København og Stockholm til å etablere seg som internasjonal moteuke?

-Nei, det tror jeg ikke. Og det sa jeg også mens jeg jobbet med Oslo Fashion Week.

-Derimot, gjennom samarbeid med CPHFW og SFW, kunne vi markere oss i et skandinavisk markedsført landskap. Slik som mange andre industrier er i dag, for eksempel interiørdesign eller arkitektur, mener Vasbotten.

Derimot kan han fortelle at han er åpen for å vurdere videreførselen av Oslo Fashion Week-navnet om noen skulle være interesserte.

-Det ligger klart til bruk.

-Åpner opp for flere forskjellige uttrykk

Det er Oslo Fushion Festival som nå er Norges svar på en Fashion Week. Formatet er ikke helt som den typiske moteuka, for festival-arrangementet har både mote og kunst i sentrum.

Årets festival går av stabelen 24. -29. august. Og nå er Oslo Runway blitt en del av programmet.

-Mote- og kunstverdenen er i endring, og det er etterspørsel etter mer åpne visningsplattformer, forteller Elin Kathrine Saunes, daglig leder i Norwegian Fashion Hub.

-Det har åpnet for å legge visningsplattformen for norsk mote, Oslo Runway, under Oslo Fushion Festival og med det tilgjengeliggjøre større deler av programmet.

Oslo Fushion Festival er et uttrykk for bransjens ønske om å skape en interessant arena som kobler forbrukerne tettere på både mote som kultur og utrykk. Fushion er ment å være stedet hvor aktører innen både kunst og mote kan vises frem, og et sted hvor man kan oppdage hva som står på agendaen i bransjen.

Saunes forteller at det innad i bransjen i tillegg var ønsket en visningsplattform til de merkene som ikke var typiske runway-merker. Ifølge Saunes har tilbakemeldingene vært gode.

Katarina Petrovic under Oslo Runway i 2018. (Foto: Christian Vierig/Getty)

-Ved å åpne opp for flere forskjellige uttrykk og samarbeidspartnere, har det også gitt rom for flere til å tenke kreativt rundt hvordan de ønsker å presentere seg selv, i et marked der egenart er utrolig viktig.

Både festivalen Fushion og Oslo Runway drives av Oslrw AS, hvor Norwegian Fashion Hub også er medeiere. Flere av moteklyngens mange medlemsmerker er å finne på sesongens Fushion-program.

På listen over festivalens offisielle partnere finner vi blant annet Oslobukta, David-Andersen, Innovasjon Norge og Steen & Strøm.

Saunes ønsker ikke å kommentere Vasbottens påstander om tidligere utfordringer med samarbeid innad i bransjen og i forbindelse med moteuken. Derimot understreker hun at Fushion-festivalen er bygget på prinsipper om samarbeid.

-Samarbeidsklimaet i bransjen er sterkt. Dette er både NFH og NF&TA (Norwegian Fashion & Textile Agenda, red.anm.) gode eksempler på. Ikke minst er samarbeidet vårt med både Oslo Runway og Oslo Fushion Festival solid, sier hun.

Initiativtaker Ditte Kristensen er også enig i at dagens norske moteuke i stor grad handler om samarbeid.

-Uten samarbeidene vi har hadde vi ikke eksistert. Under Oslo Fushion Festival nå i august har vi med oss nesten 60 norske motebrands og designere, og nesten 30 kunstnere. Samarbeid er det plattformen er bygget på, sier Kristensen.

Selv om Vasbotten kaller dagens moteuke mindre forbrukerrettet, understreker Kristensen at moteuka er åpen.

-Oslo Fushion Festival er et åpent arrangement for alle som er interesserte i mote, kunst og kultur. I overkant av halvparten av programmet til Oslo Runway under festivaluken er åpent for publikum.

Streetstyle fra Oslo Runway i 2018. (Foto: Christian Vierig/Getty)

-Inntil videre er alle aktører og interessenter utrolig positive og forstår at samlet står man sterkere. Vi får spesielt gode tilbakemeldinger på at det er en veldig åpen og inkluderende måte å tenke på. Og at det er spennende at vi har fått med en ny bredde i programmet, sier hun.

Kristensen kan fortelle at de fremover ønsker å fortsette i rollen som den norske moteuka.

-Hvorfor satser man ikke på en offisiell, internasjonal Fashion Week i Oslo?

-Oslo Runway har i flere år skapt suksess som en fysisk og nå også digital visningsplattform. Dette gjennom å samle den norske moteindustrien og bistå norske brands med å vokse og få oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Nå fokuserer vi på en visningsplattform som fortsatt har samme mål, men som også blir enda mer tilgjengelig for forbrukerne. 

-Neste år, når vi forhåpentligvis ikke har så strenge koronarestriksjoner lenger, så ønsker vi å fly inn internasjonal presse slik vi har gjort tidligere sesonger, sier Kristensen.

-Har dere tatt et bevisst valg om å ikke kalle moteuka for Oslo Fashion Week?

-Oslo Runway ble etablert i 2015, og på det tidspunktet var det Oslo Runway-navnet som beskrev best hva visningsplattformen innebar. Noe vi seks år senere fortsatt mener det gjør.

Marianne Theodorsen, Darja Barannik og Celine Aagaard under Oslo Runway i august 2018. (Foto: Christian Vierig/Getty)

Mer om programmet finner man på festivalens nettside. Også de digitale delene av programmet deles her.

Les også: Syv norske smykke merker du kanskje ikke kjenner (godt nok) til

Siste saker

Mest lest nå
Les mer